Biorytmy vyjadřují cykly, které probíhají v našem organizmu. Všichni lidé mají biorytmy a jsou jimi ovlivněni. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se stále dokola. Každý z těchto cyklů osciluje po sinusoidě mezi kladnou a zápornou hodnotou. Kritické dny jsou dny, ve kterých křivka protíná nulovou linii. Ženy více ovlivňuje emocionální biorytmus, muži jsou ovlivňování spíše fyzickým biorytmem.

Biorytmy dělíme na primární a sekundární.

Primární biorytmické cykly
Fyzický cyklus - trvá 23 dnů, ovlivňuje tělesnou kondici, sílu, výdrž, koordinaci, vytrvalost, schopnosti, zdravotní stav. V kritických dnech může dojít k fyzickým úrazům.
Emocionální cyklus - trvá 28 dnů, ovlivňuje náladu, pocity, vnímání, tvořivost, vědomí. V kritických dnech může dojít k extrémní citlivosti, emocionální nestabilitě.
Intelektuální cyklus - trvá 33 dnů, ovlivňuje myšlení, učení, paměť, komunikativnost, logické a analytické schopnosti. V kritických dnech můžete mít nerealistické nebo nepraktické nápady.

Sekundární biorytmy
Intuitivní cyklus - trvá 38 dnů, ovlivňuje schopnost předvídání a schopnost se rozhodovat, instinkt, šestý smysl. V kritických dnech může dojít ke zklamání, pocitu nejistoty nebo pocitu iracionálního strachu.
Estetický cyklus - trvá 43 dnů, ovlivňující kreativitu, tvůrčí schopnosti, harmonii, zájem o krásné.
Spirituální cyklus (duševní, duchovní) - trvá 53 dnů, ovlivňuje vnitřní stabilitu a postoj.


Zadejte datum narození ve tvaru dd-mm-rrrr a klikněte na tlačítko "Vypočítat".